E 626 Kyselina guanylová (Kyselina guanylová)

Kategorie: látky zvýrazňující chuť

Omezte Omezte
Potenciální alergen Potenciální alergen

Kyselina guanylová je látka zvýrazňující aroma, obvykle se však používá její sodná sůl - E 627.

Kyselina guanylová a její soli, guanylany, mohou zvyšovat koncentraci kyseliny močové v krevním séru a moči. Lidé se sklonem k onemocnění dnou a lidé, kteří se léčí diuretiky zadržujícími kyselinu močovou, by se proto raději měli vyhýbat vysokým dávkám těchto látek. Komise JECFA původně doporučovala varování na obalech potravin, posléze své doporučení přehodnotila (v roce 1993), protože dávky získávané přirozeně z potravy jsou několikanásobně vyšší než dávky přijímané ve formě potravinářského aditiva.
Studie nepotvrdily přecitlivělost některých jedinců na kyselinu guanylovou a její soli podobnou přecitlivělosti na glutamany (viz E 621). Přesto některé zdroje varují před možností nesnášenlivých reakcí u citlivých jedinců.

V České republice se smí kyselina guanylová používat v omezeném množství v potravinách obecně kromě nealkoholických nápojů.
V kořenících přípravcích se smí používat v neomezeném množství.  


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.