E 577 Glukonan draselný (Glukonát draselný)

Kategorie: sekvestranty

Glukonan draselný zabraňuje reakci přítomných stopových iontů kovů (např. železa či mědi) s dalšími látkami, a tím předchází ztrátě původní barvy a textury, vzniku sraženin a zároveň také žluknutí potraviny.
Setkáme se s ním například v nápojových směsích v prášku.

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky této látky.
Glukonan draselný je zdrojem draslíku a využívá se k obohacování potravin jako potravní doplněk. Více o draslíku viz heslo Uhličitany draselné (E 501).


Pozn. Zpracováno ve spolupráci s odbornou poradkyní CEFF Dr. Terezou Vrbovou dle knihy Víme, co jíme aneb Průvodce „Éčky“ v potravinách.